source: trunk/poppler/mypoppler/poppler/Stream-CCITT.h @ 44

Last change on this file since 44 was 2, checked in by Eugene Romanenko, 16 years ago

First import

File size: 17.0 KB
Line 
1//========================================================================
2//
3// Stream-CCITT.h
4//
5// Tables for CCITT Fax decoding.
6//
7// Copyright 1996-2003 Glyph & Cog, LLC
8//
9//========================================================================
10
11struct CCITTCode {
12  short bits;
13  short n;
14};
15
16#define ccittEOL -2
17
18//------------------------------------------------------------------------
19// 2D codes
20//------------------------------------------------------------------------
21
22#define twoDimPass   0
23#define twoDimHoriz  1
24#define twoDimVert0  2
25#define twoDimVertR1 3
26#define twoDimVertL1 4
27#define twoDimVertR2 5
28#define twoDimVertL2 6
29#define twoDimVertR3 7
30#define twoDimVertL3 8
31
32// 1-7 bit codes
33static CCITTCode twoDimTab1[128] = {
34  {-1, -1}, {-1, -1},                   // 000000x
35  {7, twoDimVertL3},                    // 0000010
36  {7, twoDimVertR3},                    // 0000011
37  {6, twoDimVertL2}, {6, twoDimVertL2}, // 000010x
38  {6, twoDimVertR2}, {6, twoDimVertR2}, // 000011x
39  {4, twoDimPass}, {4, twoDimPass},     // 0001xxx
40    {4, twoDimPass}, {4, twoDimPass},
41    {4, twoDimPass}, {4, twoDimPass},
42    {4, twoDimPass}, {4, twoDimPass},
43  {3, twoDimHoriz}, {3, twoDimHoriz},   // 001xxxx
44    {3, twoDimHoriz}, {3, twoDimHoriz},
45    {3, twoDimHoriz}, {3, twoDimHoriz},
46    {3, twoDimHoriz}, {3, twoDimHoriz},
47    {3, twoDimHoriz}, {3, twoDimHoriz},
48    {3, twoDimHoriz}, {3, twoDimHoriz},
49    {3, twoDimHoriz}, {3, twoDimHoriz},
50    {3, twoDimHoriz}, {3, twoDimHoriz},
51  {3, twoDimVertL1}, {3, twoDimVertL1}, // 010xxxx
52    {3, twoDimVertL1}, {3, twoDimVertL1},
53    {3, twoDimVertL1}, {3, twoDimVertL1},
54    {3, twoDimVertL1}, {3, twoDimVertL1},
55    {3, twoDimVertL1}, {3, twoDimVertL1},
56    {3, twoDimVertL1}, {3, twoDimVertL1},
57    {3, twoDimVertL1}, {3, twoDimVertL1},
58    {3, twoDimVertL1}, {3, twoDimVertL1},
59  {3, twoDimVertR1}, {3, twoDimVertR1}, // 011xxxx
60    {3, twoDimVertR1}, {3, twoDimVertR1},
61    {3, twoDimVertR1}, {3, twoDimVertR1},
62    {3, twoDimVertR1}, {3, twoDimVertR1},
63    {3, twoDimVertR1}, {3, twoDimVertR1},
64    {3, twoDimVertR1}, {3, twoDimVertR1},
65    {3, twoDimVertR1}, {3, twoDimVertR1},
66    {3, twoDimVertR1}, {3, twoDimVertR1},
67  {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},   // 1xxxxxx
68    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
69    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
70    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
71    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
72    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
73    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
74    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
75    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
76    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
77    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
78    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
79    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
80    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
81    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
82    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
83    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
84    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
85    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
86    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
87    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
88    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
89    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
90    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
91    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
92    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
93    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
94    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
95    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
96    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
97    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0},
98    {1, twoDimVert0}, {1, twoDimVert0}
99};
100
101//------------------------------------------------------------------------
102// white run lengths
103//------------------------------------------------------------------------
104
105// 11-12 bit codes (upper 7 bits are 0)
106static CCITTCode whiteTab1[32] = {
107  {-1, -1},                                     // 00000
108  {12, ccittEOL},                               // 00001
109  {-1, -1}, {-1, -1},                           // 0001x
110  {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1},       // 001xx
111  {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1},       // 010xx
112  {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1},       // 011xx
113  {11, 1792}, {11, 1792},                       // 1000x
114  {12, 1984},                                   // 10010
115  {12, 2048},                                   // 10011
116  {12, 2112},                                   // 10100
117  {12, 2176},                                   // 10101
118  {12, 2240},                                   // 10110
119  {12, 2304},                                   // 10111
120  {11, 1856}, {11, 1856},                       // 1100x
121  {11, 1920}, {11, 1920},                       // 1101x
122  {12, 2368},                                   // 11100
123  {12, 2432},                                   // 11101
124  {12, 2496},                                   // 11110
125  {12, 2560}                                    // 11111
126};
127
128// 1-9 bit codes
129static CCITTCode whiteTab2[512] = {
130  {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1},       // 0000000xx
131  {8, 29}, {8, 29},                             // 00000010x
132  {8, 30}, {8, 30},                             // 00000011x
133  {8, 45}, {8, 45},                             // 00000100x
134  {8, 46}, {8, 46},                             // 00000101x
135  {7, 22}, {7, 22}, {7, 22}, {7, 22},           // 0000011xx
136  {7, 23}, {7, 23}, {7, 23}, {7, 23},           // 0000100xx
137  {8, 47}, {8, 47},                             // 00001010x
138  {8, 48}, {8, 48},                             // 00001011x
139  {6, 13}, {6, 13}, {6, 13}, {6, 13},           // 000011xxx
140    {6, 13}, {6, 13}, {6, 13}, {6, 13},
141  {7, 20}, {7, 20}, {7, 20}, {7, 20},           // 0001000xx
142  {8, 33}, {8, 33},                             // 00010010x
143  {8, 34}, {8, 34},                             // 00010011x
144  {8, 35}, {8, 35},                             // 00010100x
145  {8, 36}, {8, 36},                             // 00010101x
146  {8, 37}, {8, 37},                             // 00010110x
147  {8, 38}, {8, 38},                             // 00010111x
148  {7, 19}, {7, 19}, {7, 19}, {7, 19},           // 0001100xx
149  {8, 31}, {8, 31},                             // 00011010x
150  {8, 32}, {8, 32},                             // 00011011x
151  {6, 1}, {6, 1}, {6, 1}, {6, 1},               // 000111xxx
152    {6, 1}, {6, 1}, {6, 1}, {6, 1},
153  {6, 12}, {6, 12}, {6, 12}, {6, 12},           // 001000xxx
154    {6, 12}, {6, 12}, {6, 12}, {6, 12},
155  {8, 53}, {8, 53},                             // 00100100x
156  {8, 54}, {8, 54},                             // 00100101x
157  {7, 26}, {7, 26}, {7, 26}, {7, 26},           // 0010011xx
158  {8, 39}, {8, 39},                             // 00101000x
159  {8, 40}, {8, 40},                             // 00101001x
160  {8, 41}, {8, 41},                             // 00101010x
161  {8, 42}, {8, 42},                             // 00101011x
162  {8, 43}, {8, 43},                             // 00101100x
163  {8, 44}, {8, 44},                             // 00101101x
164  {7, 21}, {7, 21}, {7, 21}, {7, 21},           // 0010111xx
165  {7, 28}, {7, 28}, {7, 28}, {7, 28},           // 0011000xx
166  {8, 61}, {8, 61},                             // 00110010x
167  {8, 62}, {8, 62},                             // 00110011x
168  {8, 63}, {8, 63},                             // 00110100x
169  {8, 0}, {8, 0},                               // 00110101x
170  {8, 320}, {8, 320},                           // 00110110x
171  {8, 384}, {8, 384},                           // 00110111x
172  {5, 10}, {5, 10}, {5, 10}, {5, 10},           // 00111xxxx
173    {5, 10}, {5, 10}, {5, 10}, {5, 10},
174    {5, 10}, {5, 10}, {5, 10}, {5, 10},
175    {5, 10}, {5, 10}, {5, 10}, {5, 10},
176  {5, 11}, {5, 11}, {5, 11}, {5, 11},           // 01000xxxx
177    {5, 11}, {5, 11}, {5, 11}, {5, 11},
178    {5, 11}, {5, 11}, {5, 11}, {5, 11},
179    {5, 11}, {5, 11}, {5, 11}, {5, 11},
180  {7, 27}, {7, 27}, {7, 27}, {7, 27},           // 0100100xx
181  {8, 59}, {8, 59},                             // 01001010x
182  {8, 60}, {8, 60},                             // 01001011x
183  {9, 1472},                                    // 010011000
184  {9, 1536},                                    // 010011001
185  {9, 1600},                                    // 010011010
186  {9, 1728},                                    // 010011011
187  {7, 18}, {7, 18}, {7, 18}, {7, 18},           // 0100111xx
188  {7, 24}, {7, 24}, {7, 24}, {7, 24},           // 0101000xx
189  {8, 49}, {8, 49},                             // 01010010x
190  {8, 50}, {8, 50},                             // 01010011x
191  {8, 51}, {8, 51},                             // 01010100x
192  {8, 52}, {8, 52},                             // 01010101x
193  {7, 25}, {7, 25}, {7, 25}, {7, 25},           // 0101011xx
194  {8, 55}, {8, 55},                             // 01011000x
195  {8, 56}, {8, 56},                             // 01011001x
196  {8, 57}, {8, 57},                             // 01011010x
197  {8, 58}, {8, 58},                             // 01011011x
198  {6, 192}, {6, 192}, {6, 192}, {6, 192},       // 010111xxx
199    {6, 192}, {6, 192}, {6, 192}, {6, 192},
200  {6, 1664}, {6, 1664}, {6, 1664}, {6, 1664},   // 011000xxx
201    {6, 1664}, {6, 1664}, {6, 1664}, {6, 1664},
202  {8, 448}, {8, 448},                           // 01100100x
203  {8, 512}, {8, 512},                           // 01100101x
204  {9, 704},                                     // 011001100
205  {9, 768},                                     // 011001101
206  {8, 640}, {8, 640},                           // 01100111x
207  {8, 576}, {8, 576},                           // 01101000x
208  {9, 832},                                     // 011010010
209  {9, 896},                                     // 011010011
210  {9, 960},                                     // 011010100
211  {9, 1024},                                    // 011010101
212  {9, 1088},                                    // 011010110
213  {9, 1152},                                    // 011010111
214  {9, 1216},                                    // 011011000
215  {9, 1280},                                    // 011011001
216  {9, 1344},                                    // 011011010
217  {9, 1408},                                    // 011011011
218  {7, 256}, {7, 256}, {7, 256}, {7, 256},       // 0110111xx
219  {4, 2}, {4, 2}, {4, 2}, {4, 2},               // 0111xxxxx
220    {4, 2}, {4, 2}, {4, 2}, {4, 2},
221    {4, 2}, {4, 2}, {4, 2}, {4, 2},
222    {4, 2}, {4, 2}, {4, 2}, {4, 2},
223    {4, 2}, {4, 2}, {4, 2}, {4, 2},
224    {4, 2}, {4, 2}, {4, 2}, {4, 2},
225    {4, 2}, {4, 2}, {4, 2}, {4, 2},
226    {4, 2}, {4, 2}, {4, 2}, {4, 2},
227  {4, 3}, {4, 3}, {4, 3}, {4, 3},               // 1000xxxxx
228    {4, 3}, {4, 3}, {4, 3}, {4, 3},
229    {4, 3}, {4, 3}, {4, 3}, {4, 3},
230    {4, 3}, {4, 3}, {4, 3}, {4, 3},
231    {4, 3}, {4, 3}, {4, 3}, {4, 3},
232    {4, 3}, {4, 3}, {4, 3}, {4, 3},
233    {4, 3}, {4, 3}, {4, 3}, {4, 3},
234    {4, 3}, {4, 3}, {4, 3}, {4, 3},
235  {5, 128}, {5, 128}, {5, 128}, {5, 128},       // 10010xxxx
236    {5, 128}, {5, 128}, {5, 128}, {5, 128},
237    {5, 128}, {5, 128}, {5, 128}, {5, 128},
238    {5, 128}, {5, 128}, {5, 128}, {5, 128},
239  {5, 8}, {5, 8}, {5, 8}, {5, 8},               // 10011xxxx
240    {5, 8}, {5, 8}, {5, 8}, {5, 8},
241    {5, 8}, {5, 8}, {5, 8}, {5, 8},
242    {5, 8}, {5, 8}, {5, 8}, {5, 8},
243  {5, 9}, {5, 9}, {5, 9}, {5, 9},               // 10100xxxx
244    {5, 9}, {5, 9}, {5, 9}, {5, 9},
245    {5, 9}, {5, 9}, {5, 9}, {5, 9},
246    {5, 9}, {5, 9}, {5, 9}, {5, 9},
247  {6, 16}, {6, 16}, {6, 16}, {6, 16},           // 101010xxx
248    {6, 16}, {6, 16}, {6, 16}, {6, 16},
249  {6, 17}, {6, 17}, {6, 17}, {6, 17},           // 101011xxx
250    {6, 17}, {6, 17}, {6, 17}, {6, 17},
251  {4, 4}, {4, 4}, {4, 4}, {4, 4},               // 1011xxxxx
252    {4, 4}, {4, 4}, {4, 4}, {4, 4},
253    {4, 4}, {4, 4}, {4, 4}, {4, 4},
254    {4, 4}, {4, 4}, {4, 4}, {4, 4},
255    {4, 4}, {4, 4}, {4, 4}, {4, 4},
256    {4, 4}, {4, 4}, {4, 4}, {4, 4},
257    {4, 4}, {4, 4}, {4, 4}, {4, 4},
258    {4, 4}, {4, 4}, {4, 4}, {4, 4},
259  {4, 5}, {4, 5}, {4, 5}, {4, 5},               // 1100xxxxx
260    {4, 5}, {4, 5}, {4, 5}, {4, 5},
261    {4, 5}, {4, 5}, {4, 5}, {4, 5},
262    {4, 5}, {4, 5}, {4, 5}, {4, 5},
263    {4, 5}, {4, 5}, {4, 5}, {4, 5},
264    {4, 5}, {4, 5}, {4, 5}, {4, 5},
265    {4, 5}, {4, 5}, {4, 5}, {4, 5},
266    {4, 5}, {4, 5}, {4, 5}, {4, 5},
267  {6, 14}, {6, 14}, {6, 14}, {6, 14},           // 110100xxx
268    {6, 14}, {6, 14}, {6, 14}, {6, 14},
269  {6, 15}, {6, 15}, {6, 15}, {6, 15},           // 110101xxx
270    {6, 15}, {6, 15}, {6, 15}, {6, 15},
271  {5, 64}, {5, 64}, {5, 64}, {5, 64},           // 11011xxxx
272    {5, 64}, {5, 64}, {5, 64}, {5, 64},
273    {5, 64}, {5, 64}, {5, 64}, {5, 64},
274    {5, 64}, {5, 64}, {5, 64}, {5, 64},
275  {4, 6}, {4, 6}, {4, 6}, {4, 6},               // 1110xxxxx
276    {4, 6}, {4, 6}, {4, 6}, {4, 6},
277    {4, 6}, {4, 6}, {4, 6}, {4, 6},
278    {4, 6}, {4, 6}, {4, 6}, {4, 6},
279    {4, 6}, {4, 6}, {4, 6}, {4, 6},
280    {4, 6}, {4, 6}, {4, 6}, {4, 6},
281    {4, 6}, {4, 6}, {4, 6}, {4, 6},
282    {4, 6}, {4, 6}, {4, 6}, {4, 6},
283  {4, 7}, {4, 7}, {4, 7}, {4, 7},               // 1111xxxxx
284    {4, 7}, {4, 7}, {4, 7}, {4, 7},
285    {4, 7}, {4, 7}, {4, 7}, {4, 7},
286    {4, 7}, {4, 7}, {4, 7}, {4, 7},
287    {4, 7}, {4, 7}, {4, 7}, {4, 7},
288    {4, 7}, {4, 7}, {4, 7}, {4, 7},
289    {4, 7}, {4, 7}, {4, 7}, {4, 7},
290    {4, 7}, {4, 7}, {4, 7}, {4, 7}
291};
292
293//------------------------------------------------------------------------
294// black run lengths
295//------------------------------------------------------------------------
296
297// 10-13 bit codes (upper 6 bits are 0)
298static CCITTCode blackTab1[128] = {
299  {-1, -1}, {-1, -1},                                   // 000000000000x
300  {12, ccittEOL}, {12, ccittEOL},                       // 000000000001x
301  {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1},               // 00000000001xx
302  {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1},               // 00000000010xx
303  {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1},               // 00000000011xx
304  {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1},               // 00000000100xx
305  {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1},               // 00000000101xx
306  {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1},               // 00000000110xx
307  {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1},               // 00000000111xx
308  {11, 1792}, {11, 1792}, {11, 1792}, {11, 1792},       // 00000001000xx
309  {12, 1984}, {12, 1984},                               // 000000010010x
310  {12, 2048}, {12, 2048},                               // 000000010011x
311  {12, 2112}, {12, 2112},                               // 000000010100x
312  {12, 2176}, {12, 2176},                               // 000000010101x
313  {12, 2240}, {12, 2240},                               // 000000010110x
314  {12, 2304}, {12, 2304},                               // 000000010111x
315  {11, 1856}, {11, 1856}, {11, 1856}, {11, 1856},       // 00000001100xx
316  {11, 1920}, {11, 1920}, {11, 1920}, {11, 1920},       // 00000001101xx
317  {12, 2368}, {12, 2368},                               // 000000011100x
318  {12, 2432}, {12, 2432},                               // 000000011101x
319  {12, 2496}, {12, 2496},                               // 000000011110x
320  {12, 2560}, {12, 2560},                               // 000000011111x
321  {10, 18}, {10, 18}, {10, 18}, {10, 18},               // 0000001000xxx
322    {10, 18}, {10, 18}, {10, 18}, {10, 18},
323  {12, 52}, {12, 52},                                   // 000000100100x
324  {13, 640},                                            // 0000001001010
325  {13, 704},                                            // 0000001001011
326  {13, 768},                                            // 0000001001100
327  {13, 832},                                            // 0000001001101
328  {12, 55}, {12, 55},                                   // 000000100111x
329  {12, 56}, {12, 56},                                   // 000000101000x
330  {13, 1280},                                           // 0000001010010
331  {13, 1344},                                           // 0000001010011
332  {13, 1408},                                           // 0000001010100
333  {13, 1472},                                           // 0000001010101
334  {12, 59}, {12, 59},                                   // 000000101011x
335  {12, 60}, {12, 60},                                   // 000000101100x
336  {13, 1536},                                           // 0000001011010
337  {13, 1600},                                           // 0000001011011
338  {11, 24}, {11, 24}, {11, 24}, {11, 24},               // 00000010111xx
339  {11, 25}, {11, 25}, {11, 25}, {11, 25},               // 00000011000xx
340  {13, 1664},                                           // 0000001100100
341  {13, 1728},                                           // 0000001100101
342  {12, 320}, {12, 320},                                 // 000000110011x
343  {12, 384}, {12, 384},                                 // 000000110100x
344  {12, 448}, {12, 448},                                 // 000000110101x
345  {13, 512},                                            // 0000001101100
346  {13, 576},                                            // 0000001101101
347  {12, 53}, {12, 53},                                   // 000000110111x
348  {12, 54}, {12, 54},                                   // 000000111000x
349  {13, 896},                                            // 0000001110010
350  {13, 960},                                            // 0000001110011
351  {13, 1024},                                           // 0000001110100
352  {13, 1088},                                           // 0000001110101
353  {13, 1152},                                           // 0000001110110
354  {13, 1216},                                           // 0000001110111
355  {10, 64}, {10, 64}, {10, 64}, {10, 64},               // 0000001111xxx
356    {10, 64}, {10, 64}, {10, 64}, {10, 64}
357};
358
359// 7-12 bit codes (upper 4 bits are 0)
360static CCITTCode blackTab2[192] = {
361  {8, 13}, {8, 13}, {8, 13}, {8, 13},                   // 00000100xxxx
362    {8, 13}, {8, 13}, {8, 13}, {8, 13},
363    {8, 13}, {8, 13}, {8, 13}, {8, 13},
364    {8, 13}, {8, 13}, {8, 13}, {8, 13},
365  {11, 23}, {11, 23},                                   // 00000101000x
366  {12, 50},                                             // 000001010010
367  {12, 51},                                             // 000001010011
368  {12, 44},                                             // 000001010100
369  {12, 45},                                             // 000001010101
370  {12, 46},                                             // 000001010110
371  {12, 47},                                             // 000001010111
372  {12, 57},                                             // 000001011000
373  {12, 58},                                             // 000001011001
374  {12, 61},                                             // 000001011010
375  {12, 256},                                            // 000001011011
376  {10, 16}, {10, 16}, {10, 16}, {10, 16},               // 0000010111xx
377  {10, 17}, {10, 17}, {10, 17}, {10, 17},               // 0000011000xx
378  {12, 48},                                             // 000001100100
379  {12, 49},                                             // 000001100101
380  {12, 62},                                             // 000001100110
381  {12, 63},                                             // 000001100111
382  {12, 30},                                             // 000001101000
383  {12, 31},                                             // 000001101001
384  {12, 32},                                             // 000001101010
385  {12, 33},                                             // 000001101011
386  {12, 40},                                             // 000001101100
387  {12, 41},                                             // 000001101101
388  {11, 22}, {11, 22},                                   // 00000110111x
389  {8, 14}, {8, 14}, {8, 14}, {8, 14},                   // 00000111xxxx
390    {8, 14}, {8, 14}, {8, 14}, {8, 14},
391    {8, 14}, {8, 14}, {8, 14}, {8, 14},
392    {8, 14}, {8, 14}, {8, 14}, {8, 14},
393  {7, 10}, {7, 10}, {7, 10}, {7, 10},                   // 0000100xxxxx
394    {7, 10}, {7, 10}, {7, 10}, {7, 10},
395    {7, 10}, {7, 10}, {7, 10}, {7, 10},
396    {7, 10}, {7, 10}, {7, 10}, {7, 10},
397    {7, 10}, {7, 10}, {7, 10}, {7, 10},
398    {7, 10}, {7, 10}, {7, 10}, {7, 10},
399    {7, 10}, {7, 10}, {7, 10}, {7, 10},
400    {7, 10}, {7, 10}, {7, 10}, {7, 10},
401  {7, 11}, {7, 11}, {7, 11}, {7, 11},                   // 0000101xxxxx
402    {7, 11}, {7, 11}, {7, 11}, {7, 11},
403    {7, 11}, {7, 11}, {7, 11}, {7, 11},
404    {7, 11}, {7, 11}, {7, 11}, {7, 11},
405    {7, 11}, {7, 11}, {7, 11}, {7, 11},
406    {7, 11}, {7, 11}, {7, 11}, {7, 11},
407    {7, 11}, {7, 11}, {7, 11}, {7, 11},
408    {7, 11}, {7, 11}, {7, 11}, {7, 11},
409  {9, 15}, {9, 15}, {9, 15}, {9, 15},                   // 000011000xxx
410    {9, 15}, {9, 15}, {9, 15}, {9, 15},
411  {12, 128},                                            // 000011001000
412  {12, 192},                                            // 000011001001
413  {12, 26},                                             // 000011001010
414  {12, 27},                                             // 000011001011
415  {12, 28},                                             // 000011001100
416  {12, 29},                                             // 000011001101
417  {11, 19}, {11, 19},                                   // 00001100111x
418  {11, 20}, {11, 20},                                   // 00001101000x
419  {12, 34},                                             // 000011010010
420  {12, 35},                                             // 000011010011
421  {12, 36},                                             // 000011010100
422  {12, 37},                                             // 000011010101
423  {12, 38},                                             // 000011010110
424  {12, 39},                                             // 000011010111
425  {11, 21}, {11, 21},                                   // 00001101100x
426  {12, 42},                                             // 000011011010
427  {12, 43},                                             // 000011011011
428  {10, 0}, {10, 0}, {10, 0}, {10, 0},                   // 0000110111xx
429  {7, 12}, {7, 12}, {7, 12}, {7, 12},                   // 0000111xxxxx
430    {7, 12}, {7, 12}, {7, 12}, {7, 12},
431    {7, 12}, {7, 12}, {7, 12}, {7, 12},
432    {7, 12}, {7, 12}, {7, 12}, {7, 12},
433    {7, 12}, {7, 12}, {7, 12}, {7, 12},
434    {7, 12}, {7, 12}, {7, 12}, {7, 12},
435    {7, 12}, {7, 12}, {7, 12}, {7, 12},
436    {7, 12}, {7, 12}, {7, 12}, {7, 12}
437};
438
439// 2-6 bit codes
440static CCITTCode blackTab3[64] = {
441  {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1}, {-1, -1},               // 0000xx
442  {6, 9},                                               // 000100
443  {6, 8},                                               // 000101
444  {5, 7}, {5, 7},                                       // 00011x
445  {4, 6}, {4, 6}, {4, 6}, {4, 6},                       // 0010xx
446  {4, 5}, {4, 5}, {4, 5}, {4, 5},                       // 0011xx
447  {3, 1}, {3, 1}, {3, 1}, {3, 1},                       // 010xxx
448    {3, 1}, {3, 1}, {3, 1}, {3, 1},
449  {3, 4}, {3, 4}, {3, 4}, {3, 4},                       // 011xxx
450    {3, 4}, {3, 4}, {3, 4}, {3, 4},
451  {2, 3}, {2, 3}, {2, 3}, {2, 3},                       // 10xxxx
452    {2, 3}, {2, 3}, {2, 3}, {2, 3},
453    {2, 3}, {2, 3}, {2, 3}, {2, 3},
454    {2, 3}, {2, 3}, {2, 3}, {2, 3},
455  {2, 2}, {2, 2}, {2, 2}, {2, 2},                       // 11xxxx
456    {2, 2}, {2, 2}, {2, 2}, {2, 2},
457    {2, 2}, {2, 2}, {2, 2}, {2, 2},
458    {2, 2}, {2, 2}, {2, 2}, {2, 2}
459};
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.