source: trunk/poppler/mypoppler/poppler/Makefile @ 250

Last change on this file since 250 was 250, checked in by Eugene Romanenko, 13 years ago

PDF plugin: poppler library updated to version 0.8.3

File size: 1.2 KB
Line 
1.autodepend
2
3CC=wcl386
4
5CFLAGS=-zq -zp=8 -bm -sg -ot -ox -oh -xs -xr -5 -fp5 -I.. -I..\goo -I..\..\..\libjpeg -I..\..\fc-emulate-os2 -DOS2
6
7LIBS=libpoppler.lib
8
9OBJS1 = SplashOutputDev.obj Annot.obj Array.obj BuiltinFont.obj \
10        BuiltinFontTables.obj Catalog.obj CharCodeToUnicode.obj \
11        CMap.obj Decrypt.obj Dict.obj Error.obj FontEncodingTables.obj
12OBJS2 = FontInfo.obj Function.obj Gfx.obj GfxFont.obj GfxState.obj \
13        GlobalParams.obj JArithmeticDecoder.obj JBIG2Stream.obj \
14        JPXStream.obj Lexer.obj Link.obj NameToCharCode.obj Object.obj
15OBJS3 = Outline.obj OutputDev.obj Page.obj Parser.obj PDFDoc.obj \
16        PDFDocEncoding.obj ProfileData.obj PSTokenizer.obj Stream.obj \
17        UnicodeMap.obj UnicodeTypeTable.obj XRef.obj PSOutputDev.obj
18OBJS4 = TextOutputDev.obj PageLabelInfo.obj SecurityHandler.obj \
19        XpdfPluginAPI.obj Form.obj Movie.obj OptionalContent.obj \
20        PageTransition.obj PreScanOutputDev.obj Sound.obj DCTStream.obj
21       
22# DCTStream.obj
23
24all: $(LIBS)
25
26$(LIBS): $(OBJS1) $(OBJS2) $(OBJS3) $(OBJS4)
27        rm -f $(LIBS)
28        wlib -b -q $@ + $(OBJS1)
29        wlib -b -q $@ + $(OBJS2)
30        wlib -b -q $@ + $(OBJS3)
31        wlib -b -q $@ + $(OBJS4)
32
33.c.obj:
34        $(CC) $(CFLAGS) -c $<
35
36.cc.obj:
37        $(CC) $(CFLAGS) -c $<
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.