source: trunk/Lucide/readme_nl.txt @ 542

Last change on this file since 542 was 542, checked in by Gregg Young, 5 years ago

Updated the dependencies in the rest of the readmes. They still need to be translated. Updated the change log.

File size: 4.1 KB
Line 
1:: Over Lucide:
2
3Lucide is een plugin-based document viewer met ondersteuning voor verschillende bestandsformaten.
4
5Het biedt een plug-in architectuur op basis van SOM, die het andere programmeurs het mogelijk maakt op relatief eenvoudige wijze meer plugins toe te voegen.
6
7
8:: Plugins::
9
10   Ondersteunde bestandstypen   ondersteunde functies
11  ------------------------      -------------------------- ------------------------
12         PDF                    schalen, roteren, navigatie, tekst
13                                selectie, zoeken, asynchrone rendering
14                                PostScript afdrukken
15
16         DJVU                   schalen, PostScript afdrukken
17
18         JPG                    schal eig
19  ------------------------ -------------------------- ------------------------
20
21
22:: Eisen::
23
24Lucide vereist het volgende:
25
26  - Libc 0.6.6:
27    - FTP://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0.6.6-csd6.zip (zip formaat)
28      of ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0_6_6-csd6.wpi (WarpIn formaat)
29      or "yum install libc" (from the netlabs-rel repository)
30  - Gcc492.dll:
31    - ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/gcc4core-1_3_1.wpi (WarpIn formaat)
32      or "yum install libgcc1 libgcc-fwd" (from the netlabs-rel repository)
33  - poppler 0.42.0 library needs to be installed to view PDFs:
34    - "yum install poppler", can be installed from netlabs-rel repository
35
36
37Optioneel: om unicode-tekst naar het klembord in het OpenOffice.org-compatibele formaat
38te plaasten, moet u het pakket UClip (enhanced OS/2 clipboard support installeren, standaard
39geînstalleerd in eComStation 2.0 RC1 en hoger):
40
41  - Http://hobbes.nmsu.edu / cgi-bin / h-search key = UClip?
42
43Optioneel: als u gebruik wilt maken van Japanse lettertypen, heeft u het poppler-data pakket nodig.
44
45  - Pak de vier directories van het pakket uit dat u gevonden heeft op: http://poppler.freedesktop.org
46    in uw %unixroot%/usr/local/share/poppler of in de directory waaarin Lucide.exe is geïnstallerd,
47  - zorg ervoor dat het "Times New Roman WT J" lettertype is geïnstalleerd. Dit lettertype wordt gebruikt
48    om op terug te vallen
49   
50PostScript-afdrukken vereist een PostScript-printer (PSCRIPT.DRV).
51
52
53Om een volledige lijst van functies en verbeteringen kijk op Lucide TRAC op:
54
55  http://svn.netlabs.org/lucide/
56
57Als u een fout tegen komt, leg ze ook vast in hde TRAC op:
58
59  http://svn.netlabs.org/lucide/newticket
60
61Zorg ervoor dat u de juiste versie en componenten voor
62uw ticket te selecteert.
63
64
65:: Bekende problemen / beperkingen ::
66
67Algemeen: even en oneven afdrukken is niet beschikbaar voor PostScript-afdrukken.
68          (Http://svn.netlabs.org/lucide/ticket/87#comment: 4)
69
70
71:: Pipe commando's:
72
73Het eerste voorbeeld van Lucide opent een pipe genaamd \PIPE\Lucide.
74U kunt de volgende commando's naar deze pipe sturen:
75
76$ Vorige         - om over te schakelen naar de vorige pagina
77$ Volgende       - gaat naar de volgende pagina
78$ Presentatie    - verander de presentatie (ook als deze geminimaliseerd is)
79$ Minimaliseren  - minimaliseery Lucide (zelfs uit volledig scherm)
80$ Draaien        - zal 90° draaien, CW
81$ ZoomIn         - zoomt in
82$ ZoomOut        - zoomt uit
83$ Zoom origineel - zal zoomen naar de werkelijke grootte
84
85Dit kan handig zijn voor presentaties met een afstandsbediening.
86
87
88:: Licentie voor versie 1.21:
89
90Lucide versie 1.21 en eerder zijn gelicentieerd voor gebruik met eComStation.
91U bent niet gerechtigd om het product te distribueren door het te uploaden naar openbare
92Internet servers, of het op een andere manier openbaar maken.
93
94
95:: Licentie voor versie 1.3.0 en beter:
96
97Beginnend met versie 1.3.0 hebben Mensys BV en Serenity Systems International
98toegestemd in de Open Sourcing van Lucide, onderwijl nog investerend in het product.
99Netlabs.org wil zijn dank uitspreken tegenover Mensys BV en Serenity Systems International.
100
101Lucide wordt vanaf versie 1.3.0 vrijgegeven en gedistribueerd onder CDDL/LGPL.
102
103
104:: Plugin Licentie:
105De plugins zijn onder CDDL/LGPL of GPL, vrijgegeven afhankelijk van de plugin. Zie
106http://svn.netlabs.org/lucide/ voor meer informatie en broncode.
107
108
109:: Links::
110
111http://www.netlabs.org
112http://www.ecomstation.com
113
114
115:: Copyright::
116
117(C) 2006-2007 door Eugene Romanenko, netlabs.org
118(C) 2010 door Dmitry A. Kuminov, netlabs.org
119    in samenwerking met Serenity Systems International
120
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.