source: trunk/Lucide/readme_nl.txt @ 517

Last change on this file since 517 was 517, checked in by Silvan Scherrer, 9 years ago

Lucide 1.3.5 GA

File size: 3.9 KB
Line 
1:: Over Lucide:
2
3Lucide is een plugin-based document viewer met ondersteuning voor verschillende bestandsformaten.
4
5Het biedt een plug-in architectuur op basis van SOM, die het andere programmeurs het mogelijk maakt op relatief eenvoudige wijze meer plugins toe te voegen.
6
7
8:: Plugins::
9
10   Ondersteunde bestandstypen   ondersteunde functies
11  ------------------------      -------------------------- ------------------------
12         PDF                    schalen, roteren, navigatie, tekst
13                                selectie, zoeken, asynchrone rendering
14                                PostScript afdrukken
15
16         DJVU                   schalen, PostScript afdrukken
17
18         JPG                    schal eig
19  ------------------------ -------------------------- ------------------------
20
21
22:: Eisen::
23
24Lucide vereist het volgende:
25
26  - Libc 0.6.5:
27    - FTP://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0.6.5-csd5.zip (zip formaat)
28      of ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0_6_5-csd5.wpi (WarpIn formaat)
29  - Gcc446.dll:
30    - ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/gcc4core-1_2_1.wpi (WarpIn formaat)
31
32
33Optioneel: om unicode-tekst naar het klembord in het OpenOffice.org-compatibele formaat
34te plaasten, moet u het pakket UClip (enhanced OS/2 clipboard support installeren, standaard
35geînstalleerd in eComStation 2.0 RC1 en hoger):
36
37  - Http://hobbes.nmsu.edu / cgi-bin / h-search key = UClip?
38
39Optioneel: als u gebruik wilt maken van Japanse lettertypen, heeft u het poppler-data pakket nodig.
40
41  - Pak de vier directories van het pakket uit dat u gevonden heeft op: http://poppler.freedesktop.org
42    in uw %unixroot%/usr/local/share/poppler of in de directory waaarin Lucide.exe is geïnstallerd,
43  - zorg ervoor dat het "Times New Roman WT J" lettertype is geïnstalleerd. Dit lettertype wordt gebruikt
44    om op terug te vallen
45   
46PostScript-afdrukken vereist een PostScript-printer (PSCRIPT.DRV).
47
48
49Om een volledige lijst van functies en verbeteringen kijk op Lucide TRAC op:
50
51  http://svn.netlabs.org/lucide/
52
53Als u een fout tegen komt, leg ze ook vast in hde TRAC op:
54
55  http://svn.netlabs.org/lucide/newticket
56
57Zorg ervoor dat u de juiste versie en componenten voor
58uw ticket te selecteert.
59
60
61:: Bekende problemen / beperkingen ::
62
63Algemeen: even en oneven afdrukken is niet beschikbaar voor PostScript-afdrukken.
64          (Http://svn.netlabs.org/lucide/ticket/87#comment: 4)
65
66
67:: Pipe commando's:
68
69Het eerste voorbeeld van Lucide opent een pipe genaamd \PIPE\Lucide.
70U kunt de volgende commando's naar deze pipe sturen:
71
72$ Vorige         - om over te schakelen naar de vorige pagina
73$ Volgende       - gaat naar de volgende pagina
74$ Presentatie    - verander de presentatie (ook als deze geminimaliseerd is)
75$ Minimaliseren  - minimaliseery Lucide (zelfs uit volledig scherm)
76$ Draaien        - zal 90° draaien, CW
77$ ZoomIn         - zoomt in
78$ ZoomOut        - zoomt uit
79$ Zoom origineel - zal zoomen naar de werkelijke grootte
80
81Dit kan handig zijn voor presentaties met een afstandsbediening.
82
83
84:: Licentie voor versie 1.21:
85
86Lucide versie 1.21 en eerder zijn gelicentieerd voor gebruik met eComStation.
87U bent niet gerechtigd om het product te distribueren door het te uploaden naar openbare
88Internet servers, of het op een andere manier openbaar maken.
89
90
91:: Licentie voor versie 1.3.0 en beter:
92
93Beginnend met versie 1.3.0 hebben Mensys BV en Serenity Systems International
94toegestemd in de Open Sourcing van Lucide, onderwijl nog investerend in het product.
95Netlabs.org wil zijn dank uitspreken tegenover Mensys BV en Serenity Systems International.
96
97Lucide wordt vanaf versie 1.3.0 vrijgegeven en gedistribueerd onder CDDL/LGPL.
98
99
100:: Plugin Licentie:
101De plugins zijn onder CDDL/LGPL of GPL, vrijgegeven afhankelijk van de plugin. Zie
102http://svn.netlabs.org/lucide/ voor meer informatie en broncode.
103
104
105:: Links::
106
107http://www.netlabs.org
108http://www.ecomstation.com
109
110
111:: Copyright::
112
113(C) 2006-2007 door Eugene Romanenko, netlabs.org
114(C) 2010 door Dmitry A. Kuminov, netlabs.org
115    in samenwerking met Serenity Systems International
116
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.