source: trunk/Lucide/readme_nl.txt

Last change on this file was 701, checked in by Gregg Young, 3 years ago

Updated make files and documentation for 1.41 GA

File size: 5.1 KB
Line 
1:: Over Lucide:
2
3Lucide is een plugin-based document viewer met ondersteuning voor verschillende bestandsformaten.
4
5Het biedt een plug-in architectuur op basis van SOM, die het andere programmeurs het mogelijk maakt op relatief eenvoudige wijze meer plugins toe te voegen.
6
7
8:: Plugins::
9
10   Ondersteunde bestandstypen   ondersteunde functies
11  ------------------------      -------------------------- ------------------------
12         PDF                    schalen, roteren, navigatie, tekst
13                                selectie, zoeken, asynchrone rendering
14                                PostScript afdrukken
15
16         DJVU                   schalen, PostScript afdrukken
17
18         JPG                    schal eig
19  ------------------------ -------------------------- ------------------------
20
21
22:: Eisen::
23
24Lucide vereist het volgende:
25
26  - Libc 0.6.6:
27    - http://rpm.netlabs.org/release/00/zip/libc-0_6_6-38_oc00.zip (zip formaat)
28      of ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/libc-0_6_6-csd6.wpi (WarpIn formaat)
29      or "yum install libc" (from the netlabs-rel repository)
30  - libcx 0.6.3
31    - http://rpm.netlabs.org/release/00/zip/libcx-0_6_4-1_oc00.zip (zip format)
32       or "yum install libcx" (from the netlabs-rel repository)
33  - Gcc492.dll:
34    - ftp://ftp.netlabs.org/pub/gcc/gcc4core-1_3_1.wpi (WarpIn formaat)
35      or "yum install libgcc1 libgcc-fwd" (from the netlabs-rel repository)
36     
37For rendering PDFs, Lucide's plugin requires the following:
38
39    - poppler 0.59.0:
40    - "yum install poppler" (from the netlabs-rel repository)
41   
42For rendering DjVu files, Lucide's plugin requires the following:
43
44    - djvulibre 3.5.27:
45    - "yum install djvulibre" (from the netlabs-rel repository)
46   
47For rendering multiple bitmap format files (GBM), Lucide's plugin
48requires the following:
49
50    - GBMDLL 1.76:
51    - "yum install GBMDLL" (from the netlabs-rel repository)
52    - Installed by default on ArcaOS 5.0.3 and higher
53
54For rendering JPEGs, Lucide's plugin requires the following:
55
56    - libjpeg 8d:
57    - "yum install libjpeg" (from the netlabs-rel repository)
58    - Only needed if you install the JPG plugin GBM provides JPG support
59    - You should not install  JPG and GBM at the same time. (GBM is recommended)
60
61Optioneel: om unicode-tekst naar het klembord in het OpenOffice.org-compatibele formaat
62te plaasten, moet u het pakket UClip (enhanced OS/2 clipboard support installeren, standaard
63geînstalleerd in eComStation 2.0 RC1 en hoger):
64
65  - Http://hobbes.nmsu.edu / cgi-bin / h-search key = UClip?
66
67Optioneel: als u gebruik wilt maken van Japanse lettertypen, heeft u het poppler-data pakket nodig.
68
69  - Pak de vier directories van het pakket uit dat u gevonden heeft op: http://poppler.freedesktop.org
70    in uw %unixroot%/usr/local/share/poppler of in de directory waaarin Lucide.exe is geïnstallerd,
71  - zorg ervoor dat het "Times New Roman WT J" lettertype is geïnstalleerd. Dit lettertype wordt gebruikt
72    om op terug te vallen
73   
74PostScript-afdrukken vereist een PostScript-printer (PSCRIPT.DRV).
75
76
77Om een volledige lijst van functies en verbeteringen kijk op Lucide TRAC op:
78
79  http://svn.netlabs.org/lucide/
80
81Als u een fout tegen komt, leg ze ook vast in hde TRAC op:
82
83  http://svn.netlabs.org/lucide/newticket
84
85Zorg ervoor dat u de juiste versie en componenten voor
86uw ticket te selecteert.
87
88
89:: Bekende problemen / beperkingen ::
90
91Algemeen: even en oneven afdrukken is niet beschikbaar voor PostScript-afdrukken.
92          (Http://svn.netlabs.org/lucide/ticket/87#comment: 4)
93
94
95:: Pipe commando's:
96
97Het eerste voorbeeld van Lucide opent een pipe genaamd \PIPE\Lucide.
98U kunt de volgende commando's naar deze pipe sturen:
99
100$ Vorige         - om over te schakelen naar de vorige pagina
101$ Volgende       - gaat naar de volgende pagina
102$ Presentatie    - verander de presentatie (ook als deze geminimaliseerd is)
103$ Minimaliseren  - minimaliseery Lucide (zelfs uit volledig scherm)
104$ Draaien        - zal 90° draaien, CW
105$ ZoomIn         - zoomt in
106$ ZoomOut        - zoomt uit
107$ Zoom origineel - zal zoomen naar de werkelijke grootte
108
109Dit kan handig zijn voor presentaties met een afstandsbediening.
110
111
112:: Licentie voor versie 1.21:
113
114Lucide versie 1.21 en eerder zijn gelicentieerd voor gebruik met eComStation.
115U bent niet gerechtigd om het product te distribueren door het te uploaden naar openbare
116Internet servers, of het op een andere manier openbaar maken.
117
118
119:: Licentie voor versie 1.3.0 en beter:
120
121Beginnend met versie 1.3.0 hebben Mensys BV en Serenity Systems International
122toegestemd in de Open Sourcing van Lucide, onderwijl nog investerend in het product.
123Netlabs.org wil zijn dank uitspreken tegenover Mensys BV en Serenity Systems International.
124
125Lucide wordt vanaf versie 1.3.0 vrijgegeven en gedistribueerd onder CDDL/LGPL.
126
127
128:: Plugin Licentie:
129De plugins zijn onder CDDL/LGPL of GPL, vrijgegeven afhankelijk van de plugin. Zie
130http://svn.netlabs.org/lucide/ voor meer informatie en broncode.
131
132
133:: Links::
134
135http://www.netlabs.org
136http://www.ecomstation.com
137
138
139:: Copyright::
140
141(C) 2006-2007 door Eugene Romanenko, netlabs.org
142(C) 2010 door Dmitry A. Kuminov, netlabs.org
143    in samenwerking met Serenity Systems International
144(c) 2016-2019 by netlabs.org
145    in co-operation with Arca Noae, LLC
146
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.