Ignore:
Timestamp:
Dec 9, 2016, 10:06:20 AM (4 years ago)
Author:
Herwig Bauernfeind
Message:

GUITools: All changes that have built over time.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/guitools/sscc/rc/lang/sscc_sv.mkm

  r771 r990  
  1818SSC0013I: Dela ut
  1919SSC0014I: Forts„tta
  20 SSC0015?:
   20SSC0015I: Start/Stop
  2121SSC0016?:
  2222SSC0017?:
   
  7777SSC0070I: Kan inte ta bort ”verg†ende TDB filer s† l„nge Samba „r ig†ng!
  7878SSC0071I: ™verg†ende bort TDB filer egentligen?
  79 SSC0072I: M„nniskorna bakom Samba Server f”r eComStation (OS/2)
   79SSC0072I: M„nniskorna bakom Samba Server f”r OS/2
  8080SSC0073I: Aktuella konfigurationen
  8181SSC0074I: Sm† ikoner
   
  105105SSC0097I: Skapa standardkonfiguration f”r Samba
  106106SSC0098I: Migrera IBM Peer/LANServer-konfiguration
  107 SSC0099?:
   107SSC0099I: Installera bibliotek med anv„ndning YUM
  108108SSC0100?:
  109109SSC0101?:
   
  119119SSC0111I: Se till att Samba laddar in inst„llningarna igen
  120120SSC0112I: Spara alla f”r„ndringar
  121 SSC0113?:
   121SSC0113I: Starta eller stoppa servern
  122122SSC0114I: Sn„lla, st„ng det h„r programmet f”r att slutf”ra installationen!
  123123SSC0115I: Inga anv„ndare av SWAT definieras i "%1"!
   
  125125SSC0117I: Varning! Systemet inte anv„nder codepage 850, v„nligen kontrollera om karakt„r ”vers„ttning verkligen fungerar!
  126126SSC0118I: USER och HOSTNAME b”r inte ha samma v„rde (%1)!
  127 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.