source: trunk/guitools/smbmon/rc/lang/smbmon_sv.mkm @ 908

Last change on this file since 908 was 908, checked in by Herwig Bauernfeind, 5 years ago

GUITools: SMBMon (TDB Check page), shared library updates

File size: 4.1 KB
Line 
1; Message file for smbmon
2; Swedish version
3SMM
4; Common strings used throughout program
5SMM0001I: Samba status”vervakning
6SMM0002I: ~OK
7SMM0003I: ~Avbryt
8SMM0004I: ~Hj„lp
9SMM0005I: Fel
10SMM0006I: ~Ja
11SMM0007I: ~Nej
12SMM0008I: Fel
13SMM0009I: Ingen
14; Main window UI
15SMM0010!: ~Spara
16SMM0011I: ~Uppdatera
17SMM0012I: A~vsluta
18SMM0013I: ~Hj„lp
19SMM0014I: ~Om...
20SMM0015I: Anv„ndare
21SMM0016I: Filer
22SMM0017I: Tj„nst
23SMM0018I: ™vervakare
24SMM0019I: N„tverket
25SMM0020I: Om
26SMM0021I: Samba Server f”r eComStation kommer fran
27SMM0022I: Kontrollera TDB filer
28SMM0023?:
29SMM0024I: Inst„llningar
30SMM0025I: Uppdatera var
31SMM0026I: sekund
32SMM0027I: Ingen meddelanderuta efter Start/Stop/Omstart/Omladdning
33SMM0028I: vid minimerad
34SMM0029I: Anv„nd WPS metod f”r att Start/Stop/Omstart/Omladdning
35SMM0030I: Identifiera Zombies
36; Daemons Context menu
37SMM0031I: Vy
38SMM0032I: Ping
39SMM0033I: St„ng ned "%1"
40SMM0034I: Skall verkligen "%1" stoppas?
41SMM0035I: Sortera
42SMM0036I: Start ned "%1"
43SMM0037I: Skall verkligen "%1" startas?
44SMM0038I: D”da ned "%1"               
45SMM0039I: Skall verkligen "%1" d”das?
46; Daemon Status
47SMM0040I: startad
48SMM0041I: stoppad
49SMM0042I: Server
50SMM0043I: Servern ig†ng
51SMM0044I: r
52SMM0045I: M†nad(er)
53SMM0046I: Dag(ar)
54SMM0047I: Timm(e/ar)
55SMM0048I: Minut(er)
56SMM0049I: Sekund(er)
57; Hints
58SMM0050I: V„nta medan Samba samlar ihop information...
59SMM0051I: Uppdatera data nu.
60SMM0052I: Visa hj„lp p† n„tet.
61SMM0053I: Om detta program.
62SMM0054I: Spara inst„llningar och avsluta programmet.
63SMM0055I: Anv„ndare uppkopplade mot Samba-servern.
64SMM0056I: ™ppna filer p† Samba-servern.
65SMM0057I: Anv„nda tj„nster p† Samba-servern.
66SMM0058I: Visa alla ”vervakare, med status, som k”rs p† denna server.
67SMM0059I: Visa n„tverksresurser (uppdatera manuellt, kan ta tid att genomf”ra!).
68SMM0060I: Hantera inst„llningar f”r detta program.
69SMM0061?:
70SMM0062?:
71SMM0063?:
72SMM0064?:
73SMM0065?:
74SMM0066?:
75SMM0067?:
76SMM0068?:
77SMM0069?:
78;Service Context Menu
79SMM0070I: St„ng av utdelning
80SMM0071?:
81SMM0072?:
82SMM0073?:
83SMM0074?:
84SMM0075I: Vill du verkligen st„nga av utdelningen "%1"?
85SMM0076I: Utdelningen "%1" avst„ngd.
86SMM0077?:
87SMM0078?:
88SMM0079?:
89; Users context menu
90SMM0080I: Skicka meddelande
91SMM0081?:
92SMM0082?:
93SMM0083?:
94SMM0084?:
95SMM0085I: Ange meddelande till "%1" h„r
96SMM0086?:
97SMM0087?:
98SMM0088?:
99SMM0089?:
100SMM0090I: Upp
101SMM0091I: Nere
102SMM0092I: Sortera inte
103SMM0093?:
104SMM0094?:
105SMM0095?:
106SMM0096?:
107SMM0097?:
108SMM0098?:
109SMM0099?:
110; Error messages
111SMM0100I: Fel, kan inte hitta %1!
112SMM0101I: Fel, anv„ndarnamn saknas!
113SMM0102I: Fel, l”senord saknas!
114SMM0103I: Fel, upprepa l”senordet!
115SMM0104I: Fel, l”senorden „r inte desamma!
116SMM0105I: Fel, den h„r anv„ndaren „r redan en Samba-anv„ndare!
117SMM0106I: Fel n„r anv„ndaren skulle skapas, smbpasswd RC = %1, pwd_mkdb RC = %2
118SMM0107I: Fel, Samba har inte startats, avbryter!
119SMM0108I: "%1" har sparats!
120SMM0109I: Samba-”vervakaren har startats!
121SMM0110I: Hittade inte alias f”r anv„ndaren! F”r„ndringar kommer att f”rsvinna.
122SMM0111I: Felaktigt anv„ndarnamn ("%1") har angivits!
123SMM0112I: Fel p† Samba-grupperna. Hittade bara %1 av %2 grupper!
124SMM0113I: Milj”variablen f”r anv„ndare (USER) pekar p† ett ogiltigt Samba-anv„ndarnamn ("%1")!
125SMM0114I: Alias f”r gruppen "%1" finns redan!
126SMM0115I: Att anv„nda UID som GID rekommenderas inte. Vill du trots allt forts„tta?
127SMM0116I: Fritt utrymme p† "%1" „r l†g!
128SMM0117?:
129SMM0118I: Detaljvy
130SMM0119I: Ikonvy
131SMM0120I: Anv„ndaregenskaper
132SMM0121?:
133SMM0122?:
134SMM0123?:
135SMM0124?:
136SMM0125?:
137SMM0126?:
138SMM0127?:
139SMM0128?:
140SMM0129?:
141; User container columsn
142SMM0130I: PID
143SMM0131I: Anv„ndare
144SMM0132I: Grupp
145SMM0133I: Dator
146SMM0134I: Fil
147SMM0135I: Neka †tkomst
148SMM0136I: Tid
149SMM0137I: tkomst
150SMM0138I: L/S
151SMM0139I: Oplock
152SMM0140I: UID
153SMM0141I: Dela s”kv„g
154SMM0142I: Filnamn
155SMM0143I: Tj„nst
156SMM0144I: Ihopkopplad vid
157SMM0145I: ™vervakare
158SMM0146I: Status
159SMM0147I: IP-adress
160SMM0148I: Ikon
161SMM0149I: Datum
162SMM0150I: Arbeta
163SMM0151I: Kommentera
164SMM0152I: Filstorlek
165SMM0153?:
166SMM0154?:
167SMM0155?:
168SMM0156?:
169SMM0157?:
170SMM0158?:
171SMM0159?:
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.